Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Inspirant voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Onze klokkenluidersprocedure heeft als doel om onze medewerkers en derde partijen transparantie te bieden over de bestaande kanalen om onregelmatigheden binnen de onderneming te melden zonder hierbij de normale hiërarchische weg te moeten volgen. 

Waar melden?

Een medewerker die meent dat er sprake is van een inbreuk kan een melding doen via: 

  • het digitaal platform IntegrityLog 
  • mondeling aan één van de de meldingspunten. Heidi Delcloo & Bart Calleeuw ontvangen en behandelen de meldingen van medewerkers, maar ook van externe partijen in een werk gerelateerde context. 

Welke bescherming en garanties zijn er? Wil je meer weten?

Hieronder kun je de volledige uitgelichte klokkenluiders policy downloaden.