Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Met wie werken we samen

de ouders

Zonnehart vindt de thuissituatie de basis voor de ontwikkeling van het kind. We vinden het belangrijk samen met de ouders te zoeken en te werken aan wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind.
Voor Zonnehart betekent dit ten aanzien van de ouders (of wie thuis de opvoeding behartigt):

 • luisterbereidheid
 • een respectvolle houding;
 • ondersteuning met de nodige discretie;
 • betrokkenheid van de ouders bij het beleid;
 • goede communicatie en een eerlijke informatie-uitwisseling omtrent het kind.

CLB Houtland

De school werkt samen met het Vrij CLB Houtland. Wekelijks komt de medewerker van het CLB over de vloer om alle leerlingen van nabij op te volgen.

   Vrij Centrum voor LeerlingenBegeleiding Houtland

   Papebrugstraat 8
   8820 Torhout
   Tel.: 050 / 671 671
   Website : www.clbhoutland.be

Je kan indien nodig contact opnemen met deze medewerkers van het CLB:

 • psycho-pedagogisch consulent: anneleen.gevaert@clbhoutland.be
 • maatschappelijk werker: amber.hoens@clbhoutland.be
 • sociaal verpleegkundige: sabine.willaert@clbhoutland.be
 • clb-arts: merel.vanneste@clbhoutland.be 

Inspirant Aartrijke | MFC

De leerlingen van Zonnehart kunnen voor dagopvang en verblijf terecht bij het MultiFunctioneel Centrum Inspirant Aartrijke.  Zonnehart en het MFC bevinden zich op dezelfde campus.

Afhankelijk van je wensen en noden kan de zorg vanuit Rozenweelde variëren in frequentie en intensiteit:

 • van éénmalig tot voltijds
 • op regelmatige basis, of eerder af en toe
 • voor een langere periode (ter revalidatie) of maar voor een halve dag spelplezier
 • ...

Op jouw vraag zet het MFC ondersteuningsvormen zoals dagopvang, nachtopvang, begeleiding afwisselend in.

Ook in het weekend en in vakanties is het MFC open. Het team van Inspirant Aartrijke | MFC luistert naar jullie noden en bespreken mogelijke oplossingen.
365 dagen per jaar staat één professionele, maar bovenal ‘warme’ zorggroep voor je zoon of dochter klaar.
De zorggroep én haar ondersteunend team kunnen jullie een waaier aan ondersteuningsmogelijkheden bieden:

 • Dagopvang
 • Nachtopvang
 • Begeleiding
 • Therapie
 • Medische opvolging
 • Pedagogische opvolging
 • Outreach

Om meer te weten over dit aanbod en de mogelijkheden of om je concrete zorgvraag te stellen, kan je contact opnemen met Yasmine of Katelijne:
050 54 27 38

   Inspirant Aartrijke | MFC
   Sportlaan 20
   8211 Aartrijke
   Tel: 050 54 27 30
   Website : http://inspirant.be/kind-en-jongere/zorg/inspirant-aartrijke-mfc
   E-mail: mfc.aartrijke@inspirant.be


Thuisbegeleidingsdiensten

Als je begeleiding krijgt van een thuisbegeleidingsdienst, betrekken wij hen graag bij het opstellen en evalueren van het handelingsplan.

We werkten al samen met

 • 't Spoor
 • Start West-Vlaanderen
 • Tanderuis
 • vzw Victor

Ouderraad MFC & BuBaO

De ouderraad steekt bij verschillende activiteiten een handje (of een bedragje) toe, maar neemt ook zelf verschillende initiatieven om het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. De ouderraad organiseert jaarlijks enkele acties om aan inkomsten te geraken ten voordele van de school- en leefgroepenwerking.

Ouders die wensen aan te sluiten bij de ouderraad, of bij gelegenheid willen meehelpen, kunnen contact opnemen met de directie.


Scholengemeenschap De Veerplank

Zonnehart maakt sinds 1 september 2020 deel uit van scholengemeenschap De Veerplank. De veerplank bestaat uit 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs en 2 scholen voor gewoon basisonderwijs.

 • BuBaO Zonnehart (Aartrijke)
 • BuBaO Spermalie (Brugge)
 • BuBaO Het Anker (Sint-Andries)
 • BuBaO De Berkjes (Sint-Michiels)
 • Dominiek Savio (Gits)
 • M.M.I. Basisschool (Kortemark)
 • VBS 't Ellebloempje (Kortemark)

Contact Inspirant Aartrijke | Zonnehart BuBaO

Adres
Sportlaan 18
8211 Aartrijke

E-mail
zonnehart@inspirant.be

Telefoon
050 54 84 35

Inspirant_0732