Logo-Inspirant
Logo-Inspirant
Contact

Inschrijven

Als ouder ben je steeds op zoek om je kind de beste kansen te bieden. Bij sommige kinderen ligt dit niet zo voor de hand, omdat zij net dat ietsje meer ondersteuning nodig hebben. Ook wat de schoolkeuze betreft, is de zoektocht voor sommige ouders een hele opgave. Want in welke school zal jouw zoon of dochter zich nu het beste voelen?

We gaan even mee op jullie zoektocht en vertellen onze kijk op onderwijs.

In onze school willen we dat elk kind zijn mogelijkheden leert kennen en gebruiken. Waardering is hierbij onmisbaar. Een kind dat zich goed en betrokken voelt, leert ook beter. We proberen elk kind zo zelfstandig mogelijk te maken. We houden rekening met beperkingen. Kinderen hebben bij ons een eigen inbreng. We zoeken een evenwicht tussen het bieden van steun en het stellen van eisen.

Buitengewoon

Zonnehart biedt vrij buitengewoon basisonderwijs van het type 2 voor kinderen van 2½ tot 13 jaar met een matig, ernstig of diep mentale handicap. 
Vanaf 1 september 2019 bieden we ook vrij buitengewoon kleuteronderwijs van het type 9 voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar met autisme.
Kinderen met bijkomende zorgvragen zoals autisme, ADHD, een motorische handicap, … kunnen ook bij ons terecht.

Onze capaciteitsbepaling voor 2022-2023:

  • In Zonnehart is er plaats voor 14 kleuters type 9, 16 kleuters type 2 en voor 68 lagereschoolleerlingen type 2. 
    De school is volzet voor het schooljaar 2022-2023.

Indien u hier meer info over wenst, mag u ons altijd contacteren. We helpen u graag verder.

Praktisch

Bezoek vooraf

We raden een vrijblijvend kennismakingsbezoek aan. Je kunt ons bellen (050/548435) of mailen (zonnehart@inspirant.be) om een afspraak te maken.
We luisteren dan naar jouw vragen en tonen ons aanbod. We brengen een bezoek aan enkele pedagogische eenheden. Als dat mogelijk is, hebben we graag dat uw zoon of dochter ook meekomt.
Als je ook dagopvang of verblijf, ambulante of mobiele hulpverlening wil, organiseren we de kennismaking samen met het MFC.

Voorwaarden

  •    In aanmerking komen voor een attest type 2 of type 9;
  •    bij wens van gratis busvervoer is het belangrijk dat het opstapadres binnen onze regio valt.

Documenten

Bij een wens tot inschrijving breng je best de identiteitskaart van het kind mee, een stickertje van het ziekenfonds en alle verslagen die zinvol zijn om een goed beeld van uw kind te krijgen.


Contact Inspirant Aartrijke | Zonnehart BuBaO

Adres
Sportlaan 18
8211 Aartrijke

E-mail
zonnehart@inspirant.be

Telefoon
050 54 84 35

Inspirant_0732